CERCETARE

Proiecte ÎN DERULARE

Un scurt text descriptiv despre activitatea de cercetare si a diverselor teme de cercatare Un scurt text descriptiv despre activitatea de cercetare si a diverselor teme de cercatareUn scurt text descriptiv despre activitatea de cercetare si a diverselor teme de cercatare 

Proiecte de cercetare ADER 2019-2022

Programul: MADR – Plan Sectorial 2022

PLAN SECTORIAL ‐ ADER 2022

Contractor: Staţiunea de Cercetare‐Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti

Denumirea proiectului:

Valorificarea fondului de germoplasmă viticolă autohtonă prin crearea de noi soiuri de viţă de vie cu potenţial cantitativ şi calitativ superior, cu rezistenţă genetică la boli şi factorii de stres

PLAN SECTORIAL ‐ ADER 2019 - 2022

Contractor: Insitutul de Cercetare –Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București

Denumirea proiectului:

Cercetări privind bolile sistemice, fitoplasmozele si cancerul bacterian la viţa de vie, în vederea creşterii eficienţei economice a exploataţiilor viticole

PLAN SECTORIAL ‐ ADER 2022

Contractor: Institutul de cercetare dezvoltare pentru viticultură și vinificație Valea Călugărească

Denumirea proiectului:

Cercetări privind optimizarea unor secvențe tehnologice în scopul obținerii de vinuri cu conținut redus de dioxid de sulf

PLAN SECTORIAL ‐ ADER 2022

Contractor: SCDVV Blaj, SCDVV Bujoru, SCDVV Murfatlar, SCDVV Miniș

Denumirea proiectului:

Dezvoltarea de noi metode analitice de identificare a ciupercilor lignicole patogene care provoacă bolile lignicole la viţa de vie.

Subcontract: 7.2.3. / 01.10.2019  

Coordonator de proiect:
S.C.D.V.V.  Odobești

Director proiect:
Dr. ing. Pușcalău Marioara

Funcția în proiect:
Partener S.C.D.V.V. Miniș

Responsabil proiect:
Dr. ing. Ille Ionatan

Perioada de execuție: 2019-2022

Mai multe detalii

:: Descarca Raport faza 1 ::

:: Descarca Raport faza 2 ::

Subcontract: 7.3.8. / 01.10.2019  

Coordonator de proiect:
I.C.D.P.P. București

Director proiect:
Dr. ing. Chireceanu Constantina

Funcția în proiect:
Partener S.C.D.V.V. Miniș

Responsabil proiect:
Dr. ing. Podrumar Teodor

Perioada de execuție: 2019-2022

:: Vezi mai multe detalii ::

Subcontract: 2879 / 02.10.2019  

Coordonator de proiect:
I.C.D.V.V. Valea Călugărească

Director proiect:
Dr. ing. Enache Laura

Funcția în proiect:
Partener S.C.D.V.V. Miniș

Responsabil proiect:
Dr. ing. Dobromir Daniela

Perioada de execuție: 2019-2022

Mai multe detalii

:: Descarca Raport faza 1 ::

:: Descarca Raport faza 2 ::

Subcontract: 7.5.3. / 21.10.2019  

Coordonator de proiect:
S.C.D.V.V. Blaj –

Director proiect:
Dr. ing. Chedea Veronica Sanda

Funcția în proiect:
Partener S.C.D.V.V. Miniș

Responsabil proiect:
Dr. ing. Podrumar Teodor

Perioada de execuție: 2019-2022

>> Vezi mai multe detalii <<