MINIȘ

REZULTATE ȘI
OBIECTIVE

Obiectivele generale

ale activităţii de cercetare țintesc spre rezolvarea problemelor stringente ale sectorului viti-vinicol, spre creşterea capacităţii de a difuza şi transfera rezultate precum şi cunoştinţe către beneficiari și sunt:

 1. Promovarea în cultura a materialului biologic valoros pentru producerea strugurilor de vin si masa si a portaltoilor din sortimentul autohton si mondial.
 2. Elaborarea de tehnologii care să asigure protecția si conservarea resurselor naturale corespunzător cerințelor “agriculturii durabile”, gospodărirea ratională a ecosistemului viticol.
 3. Elaborarea de procedee si tehnologii pentru obținerea vinurilor si a altor produse provenite din struguri si vin, competitive la nivel internațional.

Principalele obiective specifice sunt:

 1. Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă si vin;
 2. Conservarea si protejarea biodiversitatii viticole;
 3. Evaluarea soiurilor pentru struguri de vin și masa și de portaltoi din sortimentul autohton si mondial;
 4. Imbunatatirea tehnologiilor de producere a materialului saditor viticol;
 5. Viticultura durabila, productie integrata si productia biologica;
 6. Schimbarile climatice si implicatiile acestora in viticultura;
 7. Inventarierea tehnologiilor, tehnicilor, echipamentelor si produselor vinicole inovatoare si integrate ;
 8. Implementarea tehnologiilor, tehnicilor, echipamentelor vinicole si a produselor enologice inovative in intreprinderile vitivinicole ;
 9. Dezvoltarea unei expertize a vinului privind securitatea si sănătatea acestuia;
 10. Identificarea, definirea si descrierea tipicitații vinurilor românesti in relație cu terroi-ul viticol.

Rezultatele obținute în cadrul S.C.D.V.V. Miniș

Rezultatele obținute în cadrul  S.C.D.V.V. Miniș se concretizează în elaborarea sau participarea la elaborarea a peste 500 de publicații, 11 teze de doctorat; crearea a 7 soiuri de viță de vie ( Roz de Miniș, Silvania, Furmint de Miniș, Oana, Perla de Feredeu, Șirian, Precoce de Miniș)  și obținerea a 9 clone ( Cadarcă 123 Mn, Cadarcă 2000 Mn, Cabernet Sauvignon 4/54 Mn, Pinot noir 33 Mn, Burgund mare 63 Mn, Mustoasă de Măderat 79 Mn, Majarcă albă 204 Mn, Steinschiller 90 Mn, Kober 5BB M54); 19 proiecte de cercetare și șapte publicații colective de referință ( Ampelografia RSR – vol. II, III, V, VI, VII și VIII; Ampelografia României Vol. IX); participarea cu numeroase lucrări științifice la congrese, conferințe și simpozioane naționale și internaționale; elaborarea a peste 25 de tehnologii în domeniul viticulturii și vinificației. Ca rezultat al muncii de cercetare în cadrul unității s-a realizat de-a lungul anilor o valoroasă colecție științifică de vinuri, care conține vinuri vechi începând din anul 1926 și până în prezent.

În perspectivă planul de dezvoltare a unității și de relansarea a activități de cercetare competitivă vizează:

 1. înființarea de noi plantații viticole moderne cu material din categorii biologice superioare;
 2. coagularea unei echipe de noi cercetători cu reale competențe performante în toate  domeniile de cercetare;
 3. relansarea sectorului pepinieristic la un nivel competitiv cu tehnologiile UE.

DIRECTOR
Dr. ing. Dobromir Daniela