CERCETARE

Laborator de
Tehnologie Viticolă

Echipa:

 • Inginer cercetător – Numele persoanei

 • Laborant – Post Vacant Temporar

Activitatea:

 • întocmește proiecte de înființări plantații viticole
 • emite buletine de avertizare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor
 • stabilește formele de conducere și sisteme de tăiere adecvate soiurilor cultivate în zonă
 • cercetări privind:
  • sortimentul de soiuri adecvat arealului
  • metode de înreținere a solului
  • schemele de tratamente fitosanitare
  • scheme de fertilizare
 • organizează poligoane experimentale și loturi demonstrative privind:
 • forme de conducere
 • sisteme de tăiere
 • întreținerea culturii